Modern D

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence


 • ອອກແບບ Exclusive Penthouse ພ້ອມ Walk-in Closet ແລະ library corner
 • ຫ້ອງຄວົຂະໜາດໃຫຍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນທີ່ຊັກລ້າງ
 • ລະບຽງຂະໜາດໃຫຍ່ສຳຫຼັບ Multiplied Function
 • ເພີ່ມພື້ນທີ່ Family Space ໃຫ້ກັບຄອບຄົວທີ່ແສນອັບອຸ່ນ
 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 2
 • ຫ້ອງນອນ 4
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 4
 • ບ່ອນຈອດລົດ 2
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 245 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 380 - 386 sq.m.
 • ລາຄາ 230,000 $

ຕິດຕໍ່ນັດໝາຍ


messenger