Commercial

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence

ອາຄານພານີດ 3ຊັ້ນ ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລິກິດສ່ວນຕົວ


 • ຊັ້ນ 1 ພື້ນທີ່ອະເນກປະສົງ ສະໜອງທຸກຄວາມຕ້ອງການສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ
 • ຊັ້ນ 2 ຫ້ອງຮັບແຂກເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫ້ອງອາຫານໄວ້ຮອງຮັບແຂກຄົນພິເສດ
 • ຊັ້ນ 3 ຫ້ອງນອນ ແລະ ຫ້ອງນັ່ງຫຼີ້ນໄວ້ພັກຜ່ອນໃນວັນສະບາຍ
 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 3
 • ຫ້ອງນອນ 1
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 3
 • ບ່ອນຈອດລົດ 3
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 168 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 86 - 120 sq.m.
 • ລາຄາ 145,000 $

ແຜນຊັ້ນ

1 floor

2 floor

3 floor

ຕິດຕໍ່ນັດໝາຍ


messenger