Cedar B

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence

ເຮືອນດ່ຽວ 2 ຊັ້ນສຳລັບຄອບຄົວທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນ ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ່າງໄວ ໃສ່ໃຈຄວາມສຸກທີ່ເກີດຂື້ນໃນທຸກມື້ຂອງຄອບຄົວ


 • ຫ້ອງຮັບແຂກອັນກ້ວາງຂວາງ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫ້ອງອາຫານທີ່ຮັບແຂກສຳຄັນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງປະທັບໃຈ
 • ຫ້ອງນອນໃຫຍ່ ພ້ອມຫ້ອງນ້ຳ ເສີມດ້ວຍລະບຽງ ນັ່ງຊົມວິວໃນຍາມຄ່ຳຄືນແສນປະທັບໃຈກັບຄອບຄົວ
 • ຫ້ອງນອນ ອັນແສນໜ້າຮັກ ໄວ້ຮອງຮັບສະມາຊິກໃໝ່ຂອງຄອບຄົວ
 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 2
 • ຫ້ອງນອນ 3
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 3
 • ບ່ອນຈອດລົດ 2
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 209 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 299 - 314 sq.m.
 • ລາຄາ 193,000 $

ຕິດຕໍ່ນັດໝາຍ


messenger