Cedar A

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence

ເຮືອນດ່ຽວ 2 ຊັ້ນ ໃສ່ໃຈການເປັນຢູ່ທີ່ຄ່ອງຕົວ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ທ່ານມອບໃຫ້ຄອບຄົວ ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນແສນອົບອຸ່ນ


 • ຫ້ອງຮັບແຂກອັນກ້ວາງຂວາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫ້ອງອາຫານທີ່ຮັບແຂກສຳຄັນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງປະທັບໃຈ
 • ຫ້ອງນອນໃຫຍ່ ທີພື້ນທີ່ແຕ່ງຕົວເສີມດ້ວຍລະບຽງໃຫຍ່ ໃຫ້ວິວຫ້ອງນອນໄດ້ໃກ້ຊິດກັບທຳມະຊາດຫຼາຍຂື້ນ
 • ຫ້ອງນອນ 2 ແລະ 3 ປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການເປັນຢູ່ທີ່ລົງຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບຍຸກສະໄໝ
 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 2
 • ຫ້ອງນອນ 2
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 3
 • ບ່ອນຈອດລົດ 2
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 155 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 245 - 335 sq.m.
 • ລາຄາ 185,000 $

ຕິດຕໍ່ນັດໝາຍ


messenger