GREEN RESIDENCE LAOS

Green Residence ເປັນໂຄງການ ບ້ານຈັດສັນທົ່ງປົ່ງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທືນ ແລະ ບໍລິການຈຳກັດ

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂຄງການບ້ານຈັດສັນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ທົ່ງປົ່ງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງໂຄງການປະມານ 37,597 ມ²  ເລີ່ມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ເດືອນ ເມສາ 2014, ແລະ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດປະມານ ເດືອນ ທັນວາ 2016 ພື້ນທີ່ສ່ວນກາງຂອງໂຄງການປະມານ 5,389 ມ² ( ເປັນສວນກາງ ເປັນບໍລິການສາທາລະນະທັງນີ້ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ).

ພາບທັງໝົດທີ່ສະແດງໃນສື່ໂຄສະນານີ້ ເປັນພາບຈຳລອງບັນຍາກາດ ເຮືອນທີ່ຂາຍບໍ່ລວມໃນການຕົບແຕ່ງໃດໆທັງສິ້ນ

Green Residence Laos
0
SQUARE AREAS
0
CAR PARKING
0
UNIT
0
ROOMS

ແບ່ງປັນ :

GREEN RESIDENCE HIGHLIGHTS

From the vibrant ground level plaza to the terraces, private gardens, balconies and lush rooftop work spaces, Costix offers an array of amenities …

Choose Your Plan

Cedar A

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ເຮືອນດ່ຽວ 2 ຊັ້ນ ໃສ່ໃຈການເປັນຢູ່ທີ່ຄ່ອງຕົວ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ທ່ານມອບໃຫ້ຄອບຄົວ ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນແສນອົບອຸ່ນ

Cedar B

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ເຮືອນດ່ຽວ 2 ຊັ້ນສຳລັບຄອບຄົວທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນ ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ່າງໄວ ໃສ່ໃຈຄວາມສຸກທີ່ເກີດຂື້ນໃນທຸກມື້ຂອງຄອບຄົວ

Commercial

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ອາຄານພານີດ 3ຊັ້ນ ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລິກິດສ່ວນຕົວ

Latest Blog

ລີວິວລູກຄ້າ

ໄດ້ເຂົ້າມາຄັ້ງທຳອິດ ກໍ່ປະທັບໃຈເລີຍຕັ້ງແຕ່ລະບົບ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕະຫລອດ24ຊົ່ວໂມງ ບັນຍາກາດພາຍໃນໂຄງການທ…

ລີວິວລູກຄ້າ

ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕັດສັນໃຈເລືອກໂຄງການນີ້ຄື ທີ່ຕັ້ງສະດວກສະບາຍໃນການເດີນທາງ , ທັງໄປເຮັດວຽກ ,&nbs…

Latest NEWS & EVENT

                 19

ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄພໂຄວິດ19

​ນວັນທີ 19/04/2020 ທາງໂຄງການບ້ານຈັດສັນ Green Residence ໄດ້ຮ່ວມກັບ ລູກບ້ານທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ ຮ່ວມກັນສົມທົ…

ສະບາຍດີປີໃຫມ່ລາວ

ສະບາຍດີປີໃຫມ່ລາວ ປີນີ້ພິເສດກວ່າທຸກປີ ຫລີ້ນປີໃຫມ່ກັບຄອບຄົວ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານມີຄວາມສຸກ ສຸກຂະພາບແຂງແຮງ…
messenger